מור גמל פרסמה תשקיף הנפקה - תנסה לגייס לפי 600 מיליון שקלים - מצגת למשקיעים

מור גמל פרסמה תשקיף הנפקה ומצגת למשקיעים

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
אורי קרן, מחזיק 15%, צלם: עמי ארליך, פאנדראורי קרן, מחזיק 15%, צלם: עמי ארליך, פאנדר