תשואות קרנות השתלמות - התחזית, מאי 2022 - מגדל ומור גמל ראשונים אנליסט אחרונים

תחזית FUNDER - AdvizerLand

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
יורם נווה, יאיר לפידות, אילן רביב, גילעד אלטשולר, אורי קרןיורם נווה, יאיר לפידות, אילן רביב, גילעד אלטשולר, אורי קרן

שנהב גולדברג 06/06/2022

בתחילת השבוע פרסמנו את הערכת מיטב שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות יציגו במאי 2022 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת שלילית של 2.5%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד של בין תשואה שלילית של 2.0%- לבין תשואה שלילית של 3.3%- . בחמשת החודשים הראשונים של השנה התשואה הממוצעת היתה 5.0%-, כשליש מהתשואה החיובית בשיעור של 14.3% ב-2021.

כעת אנו מביאים לכם את תחזית FUNDER AdvizerLand לקרנות ההשתלמות הכלליות.


מגדל עולים למקום ראשון עם כ 2.1%- ומור עם תשואה של כ 2.17%- במקום השני

כלל במקום הראשון מתחילת שנה עם 4.17%- מגדל במקום השני עם 4.32%-

אנליסט אחרונה (מבין הקרנות הגדולות) במאי עם 3.2%- החשיפה הגבוה יחסית לבורסה בת"א החודש פגעה בתשואה יותר מאחרים כאשר עד מאי דווקא שיפרה את מצבם לעומת המתחרים.

בדומה לאנליסט גם תוצאת אינפיניטי עומדת על כ 3.5%- בעקבות החשיפה המוגברת לבורסה המקומית. 

אלטשולר שחם אחרונה מתחילת השנה עם כ 7.00%- כ 2% פחות מהממוצע.

ככל שיזרמו תחזיות חדשות נעלה אותן כאן ב LIVE

הנתונים המופיעים כאן לא סופיים ולא רשמיים.


קרן השתלמות כללית של תחזית FUNDER AdvizerLand תחזית מאי 2022 תחזית מתחילת השנה
קרנות גדולות
1 מגדל תחזית FUNDER 2.10%- 4.32%-
2 מור תחזית FUNDER 2.17%- 4.43%-
3 כלל תחזית FUNDER 2.30%- 4.17%-
4 הראל תחזית FUNDER 2.30%- 4.54%-
5 מנורה מבטחים תחזית FUNDER 2.40%- 4.92%-
6 אלטשולר שחם תחזית FUNDER 2.50%- 7.00%-
7 ילין לפידות תחזית FUNDER 2.60%- 5.86%-
8 מיטב תחזית FUNDER 2.65%- 5.64%-
9 אנליסט תחזית FUNDER 3.20%- 4.71%-
קרנות קטנות
אינפיניטי תחזית FUNDER 3.50%- 6.20%-
ממוצע זמני תחזית FUNDER 2.57%- 5.18%-

להלן הנתונים הרשמיים עד סוף אפריל מדורג לפי שלוש שנים אחרונות:

קרנות השתלמות מסלול כללי
מספר שם מתחילת השנה עד אפריל שלוש שנים יתרת נכסים דמי ניהול סטית תקן
1 מור השתלמות כללי (12535) -2.31% 43.20% 8,361.57 0.71% 1.81
2 אנליסט השתלמות כללי (962) -1.56% 25.40% 4,853.32 0.59% 2.53
3 כלל השתלמות כללי (456) -1.91% 25.36% 14,962.39 0.55% 2.27
4 הפניקס השתלמות כללי (964) -2.59% 25.0% 12,364.49 0.66% 2.37
5 מיטב דש השתלמות כללי (880) -3.07% 24.95% 11,971.13 0.58% 2.26
6 מגדל השתלמות כללי (579) -2.27% 23.15% 13,162.20 0.62% 2.12
7 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי (1162) -3.35% 22.86% 16,036.79 0.73% 2.29
8 הראל השתלמות כללי (154) -2.29% 21.96% 9,634.54 0.69% 2.14
9 מנורה מבטחים השתלמות כללי (828) -2.58% 19.63% 8,736.88 0.61% 2.45
10 אלטשולר שחם השתלמות כללי (1093) -4.62% 18.08% 61,512.95 0.73% 2.21