לא נותנים יותר קרדיט

אייזיק ופנסו מוכרים את רוב מניותיהם הישירות ב"יונט קרדיט" ל"גיזה" תמורת 10 מיליוני ₪

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
שלמה אייזיק, קרדיט: רמי זרנגרשלמה אייזיק, קרדיט: רמי זרנגר

קרן מרדכי 14/06/2022

בעלי השליטה בחברת "יונט קרדיט" שלמה אייזיק (מחזיקים יחד באופן ישיר 23.19%) חתמו על הסכם עקרונות לפיו ימכרו 18% ממניותיהם לחברת גיזה זינגר אבן קפיטל בע"מ ("גיזה"), פירמת הייעוץ הפיננסי ובנקאות להשקעות, וזאת בתמורה ל-10 מיליוני ₪. המנכ"ל שהוצא לחופשה צחי אזר, מחזיק בעוד כ-12.5%. אייזיק ופנסו מחזיקים יחד עם אזר בעוד כ- 24.2% ממניות החברה, באמצעות יונט קרדיט, חברה פרטית שבשליטתם.

העסקה המתוכננת משקפת שווי של כ-55.6 מיליון שקל ליונט קרדיט; המחיר גבוה ב-22% משווי החברה היום בבורסה שהוא 43.2 מיליון ₪. ואולם, רק לפני קצת יותר משנה, במרץ 2021, בוצעה הקצאה פרטית ורכישת מניות לבעלי השליטה בהיקף 47 מיליון ₪ לפי שווי חברה של 173 מיליון ₪, כך שבשורה תחתונה, ההרפתקה של פנסו ואייזיק ביונט קרדיט עלתה להם לא מעט כסף.

מכירת המניות בידי אייזיק ופנסו מגיעה כשבועיים לאחר שהחברה פרסמה על "חשש לאי התאמות כספיות באחד מסניפי החברה" , וכי הבודק החיצוני שמינתה לבחינת הנושא מצא כי בקופת החברה חסרות המחאות שניתנו בסניף נצרת בסך של כ-7.7 מיליון ₪. 

בעקבות כך, התחייבו שי פנסו ושלמה אייזיק (המשמש היום גם כנשיא לשכת סוכני הביטוח), בעלי השליטה בחברה ודירקטורים בה, כי אם החברה לא תצליח לאתר ולגבות את ההמחאות החסרות עד ליום 31 בדצמבר 2022 ,כולן או חלקן, יעבירו בעלי השליטה לחברה את סך ההמחאות החסרות שהחברה לא הצליחה לגבות. להבטחת התחייבותם האמורה, יפקידו בעלי השליטה בידי החברה המחאות בסך סכום ההתחייבות שמועד פירעונן הינו ליום 31 בדצמבר 2022.

הוגשה תביעה ייצוגית נגד החברה

לפני קצת יותר מחודש דיווחה יונט קרדיט  על שוד של מזומנים בסך 3.5 מיליוני שקלים מכספי הסניף הראשי שלה בחולון. החברה דיווחה כי השוד בוצע באמצעות גז פלפל על ידי שני רעולי פנים שהתחזו לשליחי וולט.

על פי הדיווח של יונט קרדיט מלפני שבועיים, בבדיקת הבודק החיצוני "התגלו ממצאים ראשונים לפיהם קיים חשש, כי מנכ"ל החברה, מר צחי אזר, שהינו גם מבעלי השליטה בה , נטל, לכאורה, מאת החברה כספים בסכום שאיננו מהותי לחברה (נודע כי מדובר ב-70-80 אלף ₪, שנלקחו כהלוואה לכאורה בידי אזר ללא דיווח כנדרש לאסיפה הכללית). בהתאם לכך, נדרש מר אזר, ככל שאלה אכן פני הדברים, להשיב מיידית כל סכום שנטל, ככל שנטל, מאת החברה," מציינת החברה בדיווחה: "בנוסף, בימים אלה בוחן הבודק החיצוני את התנהלותו של מר אזר בעניינים נוספים, ככל שקיימים, וכן, ממשיך בהשלמת הבדיקה. מר אזר התבקש, כי עד לגמר הבירור, ישהה בחופשה".

ואם לא די בכך, שלשום דיווחה החברה כי הוגשה נגדה, נגד בעלי השליטה בה ונגד יו"ר הדירקטוריון של החברה משה כחלון, בקשה לאישור תביעה ייצוגית בסכום של 5.1 מיליון ₪, וזאת בעקבות ממצאי הבודק החיצוני עליהם דיווחה.

איש העסקים שלמה אייזיק, נשיא לשכת סוכני הביטוח ומבעלי השליטה בחברת הפיננסים הציבורית ״יונט קרדיט״, התייחס להודעת החברה לבורסה בת״א ואומר כי ״הכנסת שותף אסטרטגי פיננסי כמו גיזה קפיטל היא הבעת אמון משמעותית בפעילותה וביכולתה של של יונט קרדיט. מדובר במהלך שיחזק את השדרה הניהולית של החברה ויאפשר לה לפעול בצורה מיטבית יותר.  גיזה קפיטל יחד עם בעלי השליטה הנוכחיים ביונט קרדיט יפעלו במשותף על מנת להבטיח את עתידה של החברה לטובת כלל בעלי המניות והמשקיעים״.