בלעדי - תשואות קרנות השתלמות במאי בכל המסלולים - ירידות חדות

דירוג קרנות השתלמות FUNDER-AdvizerLand כל הגופים בכל המסלולים השונים בתשואה שלילית החודש | קרנות ההשתלמות המנייתיות בירידות דרמטיות | אנליסט מאבדים את ההובלה בחתכי הזמן השונים במסלול הכללי | שינויים בהובלה ל-3 שנים במסלול האג"ח | שינויים בהובלה מתחילת השנה ול-12 חודשים במסלול המניות | מה עשו החודש הגופים המובילם בתשואות לטווחים ארוכים במסלולי המניות והאג"ח?

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
אימיג` dreamstimeאימיג` dreamstime

מיכאל לוי 16/06/2022

התנודתיות הגיעה לשווקים, וניכרת בתשואות השליליות בגופים השונים, כשההשפעה מחלחלת לתשואות השליליות מתחילת השנה, ובלא מעט מקרים רואים תשואות שליליות ל-12 חודשים אחרונים. בינתיים. לפי איך שנראית התנודתיות בשווקים, גם בחודש יוני נמשיך לראות תוצאות דומות. למרות שהמדדים בארה"ב סיימו את מאי בתשואות פחות או יותר קרובות לאפס, השוק המקומי הציג ירידות משמעותיות באפיקים השונים, והגופים מציגים תשואות שליליות משמעותיות. מן הסתם המנצחים החודש הם הגופים שמציגים את התשואה השלילית הנמוכה ביותר..

תשואות מסלול כללי – מגדל מנצחים החודש אנליסט מאבדים את הבכורה בכל חתכי הזמן
במסלול הכללי, שמנהל את היקפי הנכס הגדולים ביותר, התשואה הממוצעת החודש היא 2.52%- לאחר שבחודש שעבר ראינו תשואה ממוצעת של 1.18%-. טווח התשואה נע בין 3.24%- ל-2.1%-. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 5.1%- ירידה דרמטית מחודש שעבר (2.65%-). תשואה ממוצעת ל-12 חודשים 0.89% (חודש שעבר התשואה היתה 4.91%), והתשואה הממוצעת ל-3 ול-5 שנים היא 21.13% ו-31.06% בהתאמה.

מגדל הם המנצחים של החודש עם 2.1%-, במקום השני מור עם 2.19%-. כלל עברו להובלה מתחילת השנה עם 4.26%- (2.41%- החודש) מגדל גם מובילים בתשואה ל-12 חודשים אחרונים עם 2.37%. כלל עברו להוביל בתשואה ל-3 שנים על חשבון אנליסט עם 23.02%, ועדיין מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 35.06%.

קרנות השתלמות מסלול כללי

שם קופה

תשואה במאי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מגדל השתלמות כללי

-2.10%

-4.32%

2.37%

21.81%

31.15%

12,931

579

מור השתלמות כללי

-2.19%

-4.46%

1.94%

---

---

8,729

12535

הראל השתלמות כללי

-2.33%

-4.56%

1.97%

20.54%

29.47%

9,672

154

כלל השתלמות כללי

-2.41%

-4.26%

1.25%

23.82%

35.06%

14,944

456

מנורה מבטחים השתלמות כללי

-2.48%

-4.99%

1.09%

17.55%

27.59%

8,590

828

אלטשולר שחם השתלמות כללי

-2.49%

-6.99%

-3.47%

16.70%

29.69%

58,616

1093

הפניקס השתלמות כללי

-2.61%

-5.14%

0.62%

23.48%

33.27%

12,309

964

מיטב השתלמות כללי

-2.66%

-5.65%

1.08%

23.01%

32.34%

11,877

880

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

-2.72%

-5.98%

0.58%

20.61%

29.84%

15,608

1162

אנליסט השתלמות כללי

-3.24%

-4.74%

1.52%

22.65%

31.11%

4,870

962

 

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי קרן השתלמות כללי (*)

-3.49%

-6.20%

0.40%

---

---

24

13229

ממוצע

-2.52%

-5.11%

0.89%

21.13%

31.06%

 

 


(*) קרן ההשתלמות של אינפיניטי מנהל היקף נכסים נמוך מאוד משאר הקרנות, ולכן תשואות הקרן לא הובאו בחשבון בחישובי הממוצעים, וכן בחישובי המיקומים השונים.

תשואות מסלול מניות – מנורה מבטחים במקום הראשון, שינויים בהובלה מתחילת השנה ול-12 חודשים
במסלול המניות, המסלול בסיכון הגבוה יותר, התשואה הממוצעת החודש היא 4.15%- (לעומת 2.96%- בחודש קודם). טווח התשואה נע בין 4.86%- ל-3.68%-. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא שלילית חזקה עם 9.52%-, ירידה משמעותית ביחס לחודש שעבר 5.61%-. התשואה ל-12 חודשים עברה לשלילית עם 0.76%- ביחס ל-5.2% בחודש שעבר. התשואה הממוצעת ל-3 ול-5 שנים היא 36.55% ו-51.19% בהתאמה.

מנורה מבטחים במקום הראשון עם 3.68%-, במקום השני הראל עם 3.84%-. הראל עברו להובלה מתחילת השנה על חשבון כלל עם 8.01%-, וכן מובילים ב-12 חודשים אחרונים עם 2.06%. אנליסט עדיין מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים עם 48.59% ו-64.52% בהתאמה. אנליסט השיאו החודש 4.86%- והם במקום האחרון בתשואה.

קרנות השתלמות מסלול מניות

שם קופה

תשואה במאי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מנורה מבטחים השתלמות מניות

-3.68%

-8.74%

-0.07%

32.34%

50.20%

401

1256

הראל השתלמות מסלול מניות

-3.84%

-8.01%

2.06%

38.52%

48.31%

918

763

מיטב השתלמות מניות

-3.97%

-9.73%

-0.20%

36.16%

48.32%

1,212

883

מור השתלמות מניות

-4.02%

-8.93%

0.26%

---

---

3,447

12536

ילין לפידות השתלמות מניות

-4.02%

-9.68%

0.82%

40.51%

54.65%

3,315

8563

אלטשולר שחם השתלמות מניות

-4.03%

-12.11%

-8.18%

22.14%

42.21%

7,753

1377

מגדל השתלמות מניות

-4.07%

-9.36%

-0.39%

35.26%

47.47%

604

869

הפניקס השתלמות מניות

-4.40%

-8.85%

-0.70%

39.94%

53.23%

1,540

968

כלל השתלמות מניות

-4.57%

-8.24%

-1.25%

35.46%

51.76%

1,100

1350

אנליסט השתלמות מניות

-4.86%

-11.57%

0.06%

48.59%

64.52%

2,790

963

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

-4.15%

-9.52%

-0.76%

36.55%

51.19%

 

 


תשואות מסלול אג"ח – אלטשולר שחם מנצחים החודש במסלול
במסלול האג"ח, המסלול השמרני מבין המסלולים, התשואה הממוצעת החודש היא 1.49%- ביחס ל-0.46%-, בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 1.87%- ל-1.09%-. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 3.89%-ביחסל-2.43%- חודש שעבר. התשואה הממוצעת ל-12 חודשים עברה לשלילי 1.53%- לעומת 0.64% בחודש שעבר, התשואה הממוצעת ל-3 ול-5 שנים היא 5.56% ו-10.46% בהתאמה.

אלטשולר שחם מנצחים גם החודש במסלול עם 1.09%-. אלטשולר שחם גם עברו להוביל בתשואה ל-3 שנים על חשבון מיטב (1.26%- החודש במקום שני) עם תשואה של 10.25%, וכן שומרים על ההובלה בתשואה ל-5 שנים עם 17.14%. מיטב שומרים על ההובלה בתשואה מתחילת השנה עם 18%- וכן שומרים על ההובלה בתשואה ל12 חודשים עם 1.48%.

קרנות השתלמות מסלול אג"ח

שם קופה

תשואה במאי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות

-1.09%

-2.52%

-0.45%

10.25%

17.14%

944

1378

מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות

-1.26%

-1.80%

1.48%

10.20%

16.18%

499

1240

הראל השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות

-1.39%

-4.34%

-1.77%

4.11%

8.91%

139

1485

אנליסט השתלמות אג"ח

-1.54%

-4.35%

-2.40%

3.86%

7.16%

85

972

כלל השתלמות אג"ח

-1.54%

-4.49%

-3.01%

3.47%

7.98%

171

2115

מגדל השתלמות אג"ח

-1.76%

-5.57%

-3.14%

4.30%

10.44%

201

199

אינפיניטי השתלמות אג"ח

-1.87%

-4.14%

-1.41%

2.73%

5.44%

173

1084

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

-1.49%

-3.89%

-1.53%

5.56%

10.46%