האם עסקת ווישור איילון בסכנת ביטול?

ווישור דורשת מאיילון הזרמת הון טרם העברת השליטה, לנוכח דוח שפרסמה יחס כושר פרעון שפרסמה איילון שאינו תואם את הנתונים שנמסרו לה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
ניצן צעיר הרים, יוחנן דנינו ואמיל וינשל, ווישור, צלם: רמי זרנגרניצן צעיר הרים, יוחנן דנינו ואמיל וינשל, ווישור, צלם: רמי זרנגר

קרן מרדכי 22/06/2022

ווישור גלובלטק מדווחת כי פנתה אתמול לעו"ד מורן מאירי, מנהל העיזבון של לוי רחמני ז"ל ובעלי השליטה באיילון אחזקות, וטענה בפני כי דוח יחס כושר הפירעון שפרסמה איילון ב-31 במאי, אינו תואם לכאורה את הנתונים שהוצגו לה, ויש ביניהם הפרש ניכר.

במכתב למנהל העיזבון, באמצעות בא כוחה עו"ד צביקה אגמון, טוענת ווישור כי מדובר ב"מידע אשר עליו הסתמכו החברה וקבוצת השליטה בה, ושעל בסיסו, בין היתר, נאותו ליטול על עצמן התחייבויות נוספות, ובכלל זה התחייבויות אשר כלולות בנספח ההתחייבות המצורף להיתרי השליטה".

ווישור דורשת ממנהל העזבון לפעול לכך, שטרם העברת השליטה באיילון לווישור, וקודם להשלמת העסקה, תבוצע הזרמת הון ראשוני בסיסי אשר תשיב את יחס כושר הפירעון של איילון לשיעור שהוצג לרשות שוק ההון ולווישור, כך שהתחייבויות החברה יותאמו למידע שהוצג.

ווישור תבחן האפשרויות בקשר לעסקה לרבות ביטולה

לחילופין מציעה ווישור, כי תבוצע התאמה לתמורה בגובה הפער כאמור. החברה ציינה בפני מנהל העיזבון, כי "ככל שדרישה זו לא תיענה בחיוב, היא שומרת על זכותה לבחון את האפשרויות העומדות בפניה בקשר לעסקה, לרבות האפשרות לביטולה, בשים לב לנסיבות העניין".

בשוק הביטוח מעריכים כי, לנוכח הירידה בשווי איילון אחזקות בבורסה, יכול להיות שמדובר בהפעלת לחץ על איילון כדי להפחית את מחיר העסקה בדרך של הפחתת מחיר התמורה שבהסכם בין החברות או באמצעות הזרמת ההון, שגם היא תפחית חלק מהתמורה.

יש לציין כי במועד החתימה על עסקת ווישור-איילון, יוני 2021, נסחרה ווישור לפי שללי של כ-530 מיליון ₪, והיום היא נסחרת בשווי של כ-380 מיליון ₪; העסקה עצמה נחתמה לפי שווי של כ-690  מיליון ₪. על פי ההסכם בין החברות, תרכוש ווישור כ-67% מאיילון אחזקות לפיה תמורת 462 מיליון ₪.

לאחר מספר חודשים, הכניסה ווישור כמשקיע אסטרטגי את משפחת ברק וחברת קיסריה אלקטרוניקה רפואית. קיסריה השקיעו 270 מיליון ₪ בסה"כ, 80 מיליון שקל תמורת 26% ממניות איילון ו-90 מיליון תמורת כ-17.5% ממניות ווישור.

לגרף ווישור גלובלטק לחצו כאן

24 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 4.49 מיליון ב וישור גלובלטק
קרנות נאמנות שמחזיקות את ווישור גלובלטק. לרשימה המלאה