מימון ישיר במו"מ למכירת תיקי הלוואות רכב לשני גופים מוסדיים בהיקף של כ-680 מיליון שקל

אחד הגורמים אתו מנוהל מו"מ הוא ביטוח ישיר, חברה אחות של מימון ישיר

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
הלוואת רכב, צילום: Photo-Car-Loans-Tapanakorn-Katvong-Dreamstime.comהלוואת רכב, צילום: Photo-Car-Loans-Tapanakorn-Katvong-Dreamstime.com

קרן מרדכי 01/05/2024

מימון ישיר מדווחת כי היא מנהלת משא ומתן עם שני גופים מוסדיים למכירת תיקי הלוואות רכב שניתנו ללווים בהיקף של כ-680 מיליון שקל. 

החברה מציינת כי אחד מהגופים המוסדיים האמורים הוא איי די איי, ביטוח ישיר, חברה אחות בשליטת ביטוח ישיר השקעות פיננסיות בע"מ.

השלמת העסקה כפופה, בין היתר, להתקשרות בהסכם מחייב ולקבלת כל האישורים הנדרשים, לרבות אישור האורגנים של החברה.

הכנסות מימון ישיר בשנת 2023 צמחו בכ-7.2% והסתכמו לכ-1.28 מיליארד ש"ח, לעומת כ-1.19 מיליארד ש"ח אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בשנת 2023 הסתכם לכ-132.5 מיליון ש"ח, לעומת כ-244.5 מיליון ש"ח אשתקד.

כמו כן, דיווחה החברה בדוח השנתי שלה על צמיחה של כ-20.3% ביתרת תיק ההלוואות שהעמידה ושיווקה החברה שהסתכמה בכ-14.2 מיליארד ש"ח בסוף 2023, בהשוואה לכ-11.8 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2022.

לאחרונה הודיעו בעלי השליטה בצור שמיר, מוקי ודורון שנידמן, כי הם בוחנים לבצע מיזוג בין החברות שבשליטת צור שמיר - איי.די.איי חברה לביטוח (ביטוח ישיר), העוסקת בתחום הביטוח ומימון ישיר, שעוסקת בתחומי האשראי הצרכני והמשכנתאות, וכך לנצל טוב יותר את הסינרגיות בין החברות.