ביה"מ פסק לטובת שלמה אליהו בבקשה לתביעה נגזרת נגדו

הבקשה שנדחתה הוגשה בידי בעל מניות במגדל אחזקות שטען כי אליהו גרם נזקים לחברה ויש לחייבו בתשלום של 333 מיליון שקל למגדל

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
שלמה אליהו, צילום: סיון פרג׳שלמה אליהו, צילום: סיון פרג׳

קרן מרדכי 09/05/2024

בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק אתמול כי הוא דוחה את בקשת האישור לתביעה נגזרת של מגדל נגד בעלי השליטה שלמה אליהו וקבע הוצאות בסך 74 אלף שקל לטובת מגדל ואליהו.

מדובר בבקשה שהגיש בעל המניות במגדל פרופ' חיים לוי, בנובמבר 2020, ובה התבקש בית המשפט לאשר את הגשת התביעה כנגד שלמה אליהו, תוך חיובו של אליהו לשלם לחברה סכום של 333 מיליון שקל, בטענה כי במשך תקופה של מספר שנים גרם אליהו נזקים לחברה.

המבקש טען, בין היתר, כי מעורבותו של מר אליהו בחברה הבת, מגדל חברה לביטוח בע"מ גרמה לאי יציבות ניהולית במגדל ביטוח ופגעה בשיקול הדעת העצמאי של חברי הדירקטוריון. עוד טען המבקש, כי מעורבותו של אליהו בניהולה השוטף של מגדל ביטוח, בכובעו כדירקטור וכיו"ר דירקטוריון החברה (בעת שכיהן בתפקיד זה), מהווה הפרה של חובת האמונים וחובת הזהירות. בנוסף, טוען המבקש להפרת חובות חקוקות ולעוולת הרשלנות.

בפסק הדין נקבע, בין היתר, כי "החברה הבת נתונה לפיקוח הדוק בזמן אמת, וכי מבקשת האישור עולה, כי אין מחלוקת שהממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון עשה שימוש בסמכויותיו, ולמעשה מינויים או הפסקת כהונה של נושאי משרה בכירים במגדל ביטוח נעשו בכפוף לאישורו או בהסכמתו. ככל שמדובר בעילות המבקש בבקשת האישור המבוססות על תפקידיו של מר אליהו כדירקטור ולא כבעל שליטה, קבע בית המשפט כי אין בסיס לבקשת האישור. בית המשפט מצא, שמר אליהו הפעיל שיקול דעת עצמאי וכי בהיבט של דירקטור יחיד אין למצוא דופי בפעילותיו, וכי לא הונחה תשתית ולו לכאורית לכך שתדירות חילופי נושאי המשרה היתה נגועה בניגוד עניינים או שנעשתה שלא בתום לב או שלא לטובת החברה".