לפני ביטוח נט - תשואות ביטוח מנורה מבטחים - מאי 2024

ביטוח מנורה מבטחים

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Photo-Maks-Gotsuljak-Dreamstime.comPhoto-Maks-Gotsuljak-Dreamstime.com

מורן שקד 17/06/2024

תשואות מנורה ביטוח לחודש מאי 2024


שם הקופה

תשואה חודשית מאי 2024

תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד 31.05.2024

תשואה מצטברת ל 12 חודשים המסתיימים ב-31.05.2024

תשואה מצטברת ל 3 שנים המסתיימות ב - 31.05.24

תשואה מצטברת ל 5 שנים המסתיימות ב-31.05.24

 

 

 

 

 

 

קרן ט'

1.13%

4.57%

11.64%

13.94%

35.95%

קרן י'

1.01%

4.38%

9.90%

10.45%

29.80%

קרן י' החדשה

1.01%

4.38%

9.90%

10.45%

29.80%

מנורה ביטוח מניות 

2.29%

8.21%

19.37%

15.32%

52.42%

מנורה ביטוח מט"ח

0.63%

3.21%

6.51%

18.33%

13.03%

מנורה ביטוח אג"ח 

-0.16%

0.64%

3.45%

1.36%

6.87%

מנורה ביטוח שקלי טווח קצר

0.34%

1.81%

4.58%

5.60%

5.94%

מנורה ביטוח מניות בחו"ל

3.10%

11.19%

23.23%

27.61%

80.23%

התשואה המחושבת הינה ברוטו נומינלי לפני ניכוי דמי ניהול.
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.