לפני ביטוח נט - תשואות ביטוח הראל - מאי 2024

תשואות הראל ביטוח לחודש מאי

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Photo-Background-Stock-Bluebay2014-Dreamstime.comPhoto-Background-Stock-Bluebay2014-Dreamstime.com

מורן שקד 17/06/2024

ממשק תשואה ליצוא - ביטוח


קוד דנאל

קוד אוצר

תאור קופה

חודש

תשואה חודשית

תשואה מתחילת השנה

תשואה 12 חודשים

תשואה 3 שנים

תשואה 5 שנים

תשואה ממוצעת 3 שנים

תשואה ממוצעת 5 שנים

יתרה

98

88

הראל מסלול כללי

מאי

    1.13% 

     4.21% 

     8.17% 

    11.23% 

   31.87% 

     3.61% 

    5.69% 

    21,097,745.01 

171

89

הראל מסלול אג"ח ללא מניות

מאי

  -0.10% 

     0.37% 

     2.09% 

      0.09% 

     5.57% 

     0.03% 

    1.09% 

         957,836.08 

92

90

הראל מסלול אג"ח (עד 20% מניות)

מאי

    0.23% 

     1.72% 

     3.47% 

      5.42% 

   17.80% 

     1.77% 

    3.33% 

      4,862,497.10 

93

91

הראל מסלול אג"ח (עד 10% מניות)

מאי

    0.12% 

     1.02% 

     2.21% 

      2.83% 

   12.16% 

     0.93% 

    2.32% 

      1,040,178.18 

94

92

הראל מסלול מניות

מאי

    2.18% 

     7.09% 

   15.92% 

    14.85% 

   58.16% 

     4.72% 

    9.60% 

      2,939,030.46 

174

93

הראל מסלול שקלי טווח קצר

מאי

    0.33% 

     1.71% 

     4.57% 

      6.08% 

     6.57% 

     1.99% 

    1.28% 

         848,044.38 

100

163

הראל מסלול חו"ל

מאי

    1.49% 

     6.52% 

   12.84% 

    24.82% 

   43.63% 

     7.67% 

    7.51% 

      3,132,824.70 

101

177

הראל מסלול אג"ח ממשלת ישראל

מאי

  -0.39% 

   -1.12% 

     0.27% 

     -3.14% 

   -0.97% 

   -1.06% 

  -0.19% 

         187,226.41 

102

178

הראל מסלול אג"ח קונצרני

מאי

    0.26% 

     2.07% 

     6.39% 

      4.01% 

   13.31% 

     1.32% 

    2.53% 

         365,107.55 

103

195

הראל מסלול משתתף ברווחים שקלי טווח קצר

מאי

    0.33% 

     1.71% 

     4.57% 

      6.08% 

     6.57% 

     1.99% 

    1.28% 

           51,015.97 

104

196

הראל מסלול משתתף ברווחים כללי ללא מניות

מאי

  -0.10% 

     0.37% 

     2.09% 

      0.09% 

     5.57% 

     0.03% 

    1.09% 

           59,163.72 

105

197

הראל מסלול משתתף ברווחים לפחות 75% מניות

מאי

    2.18% 

     7.09% 

   15.92% 

    14.85% 

   58.17% 

     4.72% 

    9.60% 

         206,673.43 

175

8592

הראל מסלול אג"ח חו"ל

מאי

    0.56% 

     3.52% 

     6.84% 

    13.60% 

   21.02% 

     4.34% 

    3.89% 

         137,863.46 

108

9561

הראל מסלול פאסיבי כללי

מאי

    1.21% 

     4.31% 

   10.31% 

      5.74% 

   18.10% 

     1.88% 

    3.38% 

         494,223.15 

6571

9562

הראל מסלול לבני 50 ומטה

מאי

    1.32% 

     4.39% 

     8.79% 

    10.30% 

   33.10% 

     3.32% 

    5.89% 

      2,654,234.82 

6572

9563

הראל מסלול לבני 50 עד 60

מאי

    1.04% 

     3.80% 

     8.02% 

      9.78% 

   28.93% 

     3.16% 

    5.21% 

      1,599,632.67 

6573

9564

הראל מסלול לבני 60 ומעלה

מאי

    0.54% 

     2.27% 

     4.86% 

      5.52% 

   19.09% 

     1.81% 

    3.56% 

      1,807,920.42 

6451

9565

הראל מסלול בסיסי למקבלי קצבה

מאי

    1.01% 

     3.89% 

     8.66% 

      9.01% 

   27.78% 

     2.92% 

    5.02% 

      2,402,201.79 

6452

9566

הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה

מאי

    0.28% 

     1.85% 

     4.71% 

      4.70% 

   16.93% 

     1.54% 

    3.18% 

      1,003,290.46 

183

11400

הראל-מסלול משתתף ברווחים מדרגות עד 50

מאי

    1.32% 

     4.39% 

     8.79% 

    10.30% 

   33.10% 

     3.32% 

    5.89% 

           30,125.28 

178

11402

הראל-מסלול משתתף ברווחים לגילאי 60 ומעלה

מאי

    0.54% 

     2.27% 

     4.86% 

      5.52% 

   19.09% 

     1.81% 

    3.56% 

         244,789.38 

182

11403

הראל-מסלול משתתף ברווחים בסיסי למקבלי קצבה

מאי

    1.01% 

     3.89% 

     8.66% 

      9.01% 

   27.78% 

     2.92% 

    5.02% 

      1,615,616.86 

181

11404

הראל-מסלול משתתף ברווחים אג"ח עד 20% במניות לקבלי קצבה

מאי

    0.28% 

     1.85% 

     4.71% 

      4.70% 

   16.93% 

     1.54% 

    3.18% 

         536,777.98 

184

11401

הראל-מסלול משתתף ברווחים לגילאי 50 עד 60

מאי

    1.04% 

     3.80% 

     8.02% 

      9.78% 

   28.93% 

     3.16% 

    5.21% 

         148,316.13 

202

15029

הראל מסלול פאסיבי מדדי מניות

מאי

    5.12% 

           -  

           -  

             -   

           -  

           -  

          -  

           71,199.98 

194

13437

הראל מחקה  מדד ת"א 35

מאי

    2.31% 

     7.12% 

   13.82% 

    17.26% 

           -  

     5.45% 

          -  

         174,045.75 

190

13433

הראל מחקה מדד ממשלתי שקלי ריבית קבועה

מאי

  -1.11% 

   -3.37% 

   -2.03% 

   -11.33% 

           -  

   -3.93% 

          -  

           38,912.06 

191

13434

הראל מחקה מדד S&p500

מאי

    2.14% 

   13.11% 

   26.70% 

    48.16% 

           -  

   14.00% 

          -  

      1,721,985.68 

197

14414

הראל מסלול עוקב מדדים גמיש

מאי

    0.66% 

     3.99% 

   11.13% 

             -   

           -  

           -  

          -  

           59,925.25 

192

13435

הראל מחקה מדד ממשלתי 5-10

מאי

  -0.78% 

   -1.83% 

   -1.80% 

     -7.50% 

           -  

   -2.57% 

          -  

           47,187.55 

196

14211

הראל מסלול קיימות

מאי

    5.21% 

     4.35% 

     1.59% 

             -   

           -   

           -  

          -  

           11,348.29 

193

13436

הראל מחקה מדד תל בונד 60

מאי

  -0.07% 

     1.29% 

     3.79% 

      0.72% 

           -  

     0.24% 

          -  

         165,633.09 

185

12981

הראל מסלול הוני ללא אג"ח

מאי

    1.55% 

     5.28% 

     7.07% 

    10.72% 

           -  

     3.45% 

          -  

         186,881.37 

20002

259011

הראל-קרן ט'

מאי

    0.88% 

     3.78% 

     8.13% 

    11.94% 

   32.88% 

     3.83% 

    5.85% 

         933,500.56 

20003

259012

הראל-קרן י' ישנה

מאי

    1.04% 

     4.32% 

     8.92% 

    12.28% 

   35.59% 

     3.94% 

    6.28% 

    24,358,812.27 

20004

259013

הראל-קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04

מאי

    1.04% 

     4.32% 

     8.92% 

    12.28% 

   35.59% 

     3.94% 

    6.28% 

         843,368.92 


התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד