ווישור מתקדמת לרכישת איילון - התמורה הופחתה בכ-15 מיליון שקל

נחתם עדכון שלישי להסכם הרכישה - התמורה הופחתה בכ-15 מיליון שקל לכ-447.6 מיליון שקל, וכן הוגדלה הלוואת המוכר

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
ניצן צעיר הרים, יוחנן דנינו ואמיל וינשל, ווישור, צילום: רמי זרנגרניצן צעיר הרים, יוחנן דנינו ואמיל וינשל, ווישור, צילום: רמי זרנגר

אדם כהן 29/06/2022

זאת, במסגרת הסכמות שהושגו בין ווישור לבין מנהל העיזבון.

מועד השלמת העסקה נותר ללא שינוי - 30 ביוני 2022.

יוחנן דנינו יו"ר WeSure Global Tech: "אנו מברכים על ההגעה להסכמות עם המוכרים ועל סלילת הדרך להשלמת עסקת ווישור-איילון. צירופה הצפוי של איילון לקבוצת ווישור גלובלטק ייצור קבוצת ביטוח חזקה, מגוונת ומתקדמת. חברת איילון צפויה להוות חלק משמעותי במסגרת האסטרטגיה העסקית הכוללת של ווישור בשנים הבאות". 

קבוצת הטכנולוגיה והביטוח Wesure Global Tech ("גלובלטק") מתקדמת צעד משמעותי נוסף לקראת השלמת עסקת איילון. החברה דיווחה כי הושגו הסכמות בינה לבין מנהל העזבון של לוי רחמני ז"ל, ובהתאם לכך נחתמה תוספת שלישית להסכם עסקת ווישור-איילון. 

במסגרת התיקון הנוסף להסכם, הופחתה התמורה הכוללת שתשלם גלובלטק עבור 67% ממניות איילון בכ-15 מיליון שקל, כך שהיא תסתכם בכ-447.6 מיליון שקל. 

כמו כן, במסגרת התיקון הנוסף להסכם, הוגדל סכום הלוואת המוכר לגלובלטק ב- 7.5 מלש"ח נוספים, לכ-62.5 מיליון שקל, תוך התחייבות לעדכן בהתאם את הסכם הלוואת המוכר ואת כתבי הערבות. 
 
בתוך כך, כחלק מהתיקון להסכם התחייבו הצדדים הדדית כי הם מוותרים באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר או מותנה על הטענות שהועלו בחלופת המכתבים ביניהם, מהימים האחרונים. 

מועד השלמת עסקת איילון נותר ללא שינוי, ליום ה- 30 ביוני 2022. 

במקביל, בהתאם להפחתה כאמור, סוכם בין גלובלטק לקיסריה אלקטרוניקה רפואית, כי היא תשקיע בגלובלטק סך כולל של כ-260 מיליון שקל. כזכור, קיסריה אלקטרוניקה רפואית השקיעה עד כה בגלובלטק כ-100 מיליון שקל מתוך התמורה הכוללת האמורה, ובהתאם לעדכון, צפויה כעת קיסריה להשקיע בגלובלטק במועד השלמת העסקה, סכום נוסף של כ-160 מיליון שקל (חלף 170 מיליון ₪ על פי ההסכם המקורי), כנגד הקצאת מניות נוספות, כשהמחיר למניה נותר ללא שינוי.

לאחרונה בעלי השליטה בגלובלטק, אמיל ויינשל, ניצן צעיר הרים, צבי וענת ברק, קיבלו את היתרי השליטה בווישור חברה לביטוח בע"מ ובאיילון חברה לביטוח בע"מ מרשות שוק ההון, כחלק מהתנאים הנדרשים להשלמת העסקה. 

גלובלטק ממשיכה לפעול בימים אלו למימוש אסטרטגיה של רכישת איילון למינוף הידע, הניסיון והיכולות הטכנולוגיות של הקבוצה, על מנת לבצוע טרנספורמציה גם בארגונים מסורתיים ושמרניים, כגון קבוצת איילון. כל זאת, לצד הצמיחה האורגנית שמציגה הקבוצה בשנים האחרונות.

קבוצת הטכנולוגיה והביטוח Wesure Global Tech השיקה את פעילותה העסקית בשנת 2018. החברה וחברות הבנות שלה הוקמו מתוך מטרה להוביל את המהפכה הדיגיטלית והטכנולוגית, שמתרחשת בשנים האחרונות כמעט בכל תחומי החיים, גם לתחום הביטוח השמרני. מטרת הקבוצה, הפועלת גם בתעשיית ה-Insure-Tech הצומחת, היא להפוך את מוצרי ענף הביטוח, הנתפסים בעיני הציבור כמורכבים וסבוכים, למוצרים בעלי אופי אינטואיטיבי ופשוט יותר, עם חווית רכישה וניהול שוטף אשר יכולים להיעשות על-ידי הלקוח עצמאית באופן מקוון, עפ"י תפיסת "Mobile First". המטרה היא להנגיש את תחום הביטוח כך שיהיה זמין 24/7, בממשקים שקופים וגמישים לציבור הלקוחות, באמצעות שימוש בטכנולוגיות מתקדמות שונות, תהליכים מונעי מידע, יכולות ניתוח מידע והטמעת אלגוריתמים "חכמים" בתהליכים שונים בעולם הביטוח, המפחיתים את השימוש במסמכים וטפסים מודפסים, בצורה יעילה ואפקטיבית לטובת הלקוח. 

לצד צמיחה אורגנית הקבוצה מאמינה באסטרטגיה של רכישות ומיזוגים חכמים ושיתופי פעולה אגב שימוש בטכנולוגיה ובידע של הקבוצה תוך ביצוע טרנספורמציה טכנולוגית לארגונים מסורתיים ושמרניים.