השתלמות 500 S&P בירידה - תחזית ביצועי השתלמות, גמל ופנסיה לחודש אפריל 2024 - סקירת מיטב

מסלול 500 S&P בקרנות השתלמות גמל ופנסיה ירד באפריל. בעקבות ירידות שערים בשוקי המניות בארץ ובעולם וירידות באג"ח הקונצרני והממשלתי בארץ קרנות הגמל והשתלמות ירדו באפריל

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
קופות גמל, חיסכון, צילום: Image-by-Freepikקופות גמל, חיסכון, צילום: Image-by-Freepik

אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב גמל ופנסיה 01/05/2024

אפריל 2024: ירידות שערים בשוקי המניות בארץ ובעולם, וירידות באג"ח הקונצרני והממשלתי בארץ. 

התשואה הממוצעת של קופות הגמל באפריל: 1.6%-. 

התשואה הממוצעת של קופות הגמל מתחילת השנה: 2.8%.

הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות יציגו באפריל 0242 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת שלילית של 1.6%. טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד רחב של בין תשואה שלילית של 1.3% לבין תשואה שלילית של 2.0%. 

שם המסלול

תשואה בחודש   אפריל  2024 

טווח תשואה עליון

טווח תשואה תחתון

כללי

1.6%-

1.3%-

2.0%-

מנייתי

3.2%-

2.9%-

3.6%-

 500 S&P  

2.5%-

2.3%-

2.7%-

פנסיה מקיפה לבני עד 50

1.3%-

1.0%-

1.6%-

פנסיה מקיפה לבני 50-60

1.2%-

0.9%-

1.5%-

פנסיה מקיפה לבני 60+

0.7%-

0.4%-

1.0%-


בחודש אפריל נרשמו ירידות שערים בשוקי המניות בארץ ובעולם, וירידות שערים באיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בישראל, והן האחראיות לתשואה השלילית של הקופות. התחזקות המט"ח (הדולר האירו) החודש מיתנו את התשואה השלילית.  

שוקי המניות בעולם הציגו ירידות שערים.

בארה"ב: ירידות שערים: כאשר מדד הדאו ירד ב-5.0%, מדד ה-S&P ירד ב-4.2% ומדד הנאסד"ק ירד בשיעור של 4.4%. 

באירופה נרשמה מגמה שלילית מעט מתונה יותר: ה-DAX הגרמני ירד ב-3.0%, ה-CAC הצרפתי ירד ב-2.7% וה-Eurostoxx 50 ירד ב-3.2%.

מדד הניקיי ביפן ירד בשיעור חד של 4.4%.

המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה בשיעור זעיר של 0.5%.

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות. 

גם בשוק המניות בארץ נרשמו ירידות שערים: מדד ת"א 35 ירד ב-3.0%, מדד ת"א 90 ירד ב-4.4%, מדד ת"א 125 ירד ב-3.6%, ואילו מדד יתר 60 עלה ב-1.2%.

באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה שלילית. התשואות של מדדי תל בונד 20, 40 ו-60 נעו בין 0% ל-0.3%-. איגרות החוב הלא מדורגות עלו בשיעור של 0.3%. מדד אג"ח קונצרני כללי נותר ללא שינוי.

מדד איגרות החוב הממשלתיות ירד ב-1.1%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד ירדו     ב-1.0% ואיגרות החוב השקליות ירדו ב-1.4%. איגרות החוב עם ריבית משתנה עלו ב-0.8%. 


סיכום ינואר-אפריל 2024: תשואת קופות הגמל:2.8%

פיחות השקל מול הדולר תרם כרבע מהתשואה

להלן הערכתנו לתשואות המסלולים:

שם המסלול

תשואה בחודשים   ינואר-אפריל 2024 

טווח תשואה עליון

טווח תשואה תחתון

כללי

2.8%

3.3%

2.3%

מנייתי

5.4%

6.0%

4.8%

500 S&P

9.1%

9.5%

8.8%

פנסיה מקיפה לבני עד 50

3.8%

4.5%

3.4%

פנסיה מקיפה לבני 50-60

3.3%

3.8%

3.0%

פנסיה מקיפה לבני 60+

2.3%

2.5%

2.0%


שוקי המניות בעולם הציגו מגמה חיובית, למרות ואחרי התשואה השלילית באפריל.

בארה"ב: מדדי ה-500 S&P ומדד הנאס"ק עלו ב-5.6% ו-4.3% בהתאמה, מדד הדאו ג'ונס הסתפק בעלייה בשיעור של 0.3%. 

באירופה נרשמה מגמה חיובית חזקה: מדד ה-DAX הגרמני עלה ב-7.0%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-5.9% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 8.8%. 

ביפן: מדד הניקיי עלה בשיעור תלול ביותר של 14.8%.

המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה בשיעור של ב-2.2% בלבד.     

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

גם בשוק המניות בישראל נרשמה מגמה חיובית: מדד ת"א 35 עלה ב-4.5%, מדד ת"א 125 עלה 4.4%, מדד ת"א 90 עלה ב-6.0%, ומדד יתר 60 עלה בשיעור של 10.4%. 

באיגרות החוב הקונצרניות נרשמה עליית שערים: מדד אג"ח קונצרני עלה בשיעור של 1.7%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות ירד מאז ראשית השנה בשיעור של 1.6%. 

 ינואר-אפריל 2024:


תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%

תרומה חיובית

תרומה שלילית

S&P 500

5.6%

 

DOW JONES

0.3%

 

NASDAQ

4.3%

 

NIKKEI

14.8%

 

DAX

7.0%

 

מדד ת"א 35

4.5%

 

מדד ת"א 125

4.4%

 

מדד כללי של אג"ח ממשלתיות

 

1.6%-

מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים

 

1.5%-

מדד קונצרני כללי

1.7%

 

שינוי השקל ביחס לדולר (פיחות)

3.1%

 

שינוי השקל ביחס לאירו (פיחות)

0.0%

 

מלוות קצרי מועד

1.3%

 

שחר

 

2.2%-

גילון

1.7%