פיקדונות בנקאיים: דירוג FUNDER לפיקדונות בבנקים הגדולים

השוואת ריביות על פיקדונות בבנקים הגדולים חודש אפריל: היקף הפיקדונות בריבית קבועה שהפקיד הציבור בבנקים הגדולים ירד בחודש אפריל ל-19.20 מיליארד שקל. איזה בנק יעניק לכם את הריבית המשתלמת ביותר?!

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
השוואת ריביות על פיקדונות בבנקים הגדולים / צילום: Dreamstimeהשוואת ריביות על פיקדונות בבנקים הגדולים / צילום: Dreamstime

דניאל דותן 27/05/2024

בנק ישראל פרסם את הריביות על הפיקדונות אשר מעניקים הבנקים השונים לציבור נכון לחודש אפריל 2024.

ירידה משמעותית בהיקף הפיקדונות שהציבור הפקיד בבנקים בריבית קבועה 

הנתונים שפורסמו חושפים ירידה בהיקף הפיקדונות בריבית קבועה שהציבור הפקיד בחודש אפריל – סך הכל 19.20 מיליארד שקל לעומת 23.24 מיליארד שקל שהופקדו בפיקדונות בריבית קבועה בחודש מרץ.

סך הפיקדונות לזמן קצוב בריבית משתנה שהופקדו במהלך חודש אפריל ירד ל- 14.92 מיליארד שקל, לעומת 16.03 מיליארד שקל שהופקדו בפיקדונות בריבית משתנה בחודש מרץ.

באיזה בנק מבין 5 הבנקים הגדולים תקבלו את הריבית המשתלמת ביותר על פיקדונות?

(הנתונים לכל הדירוגים בכתבה הם מאתר בנק ישראל נכון לחודש אפריל 2024).

ריבית קבועה ממוצעת על פיקדונות לפי תקופות זמן 

הבנק המנצח בדירוג אשר מעניק את הריבית הקבועה הגבוהה ביותר על פיקדונות לכל תקופות הזמן בממוצע, הוא בנק הפועלים המעניק ריבית קבועה ממוצעת לכל התקופות של 3.73%. 

ריבית קבועה ממוצעת על פיקדונות עד חודש

הבנק המוביל בריבית קבועה על פיקדון לתקופת זמן של עד חודש הוא בנק הפועלים שמעניק ללקוחותיו ריבית של 3.34%. במקום האחרון בקטגוריית זמן זו, ממוקם בנק דיסקונט עם ריבית של 0.97% בלבד.

ריבית קבועה ממוצעת על פיקדונות 1-3 חודשים

הבנק המוביל בריבית קבועה על פיקדון לתקופת זמן של 1-3 חודשים הוא בנק הפועלים עם ריבית של 3.95%. במקום האחרון בקטגוריית הזמן הזו, ממוקם בנק לאומי מעניק ריבית של 2.67% בלבד.

ריבית קבועה ממוצעת על פיקדונות 3-6 חודשים

הבנק המוביל בריבית קבועה על פיקדון לתקופת זמן של 3-6 חודשים הוא בנק מזרחי טפחות עם ריבית של 3.58%. במקום האחרון בקטגוריית הזמן הזו, ממוקם בנק דיסקונט המעניק ריבית של 3.33%.

ריבית קבועה ממוצעת על פיקדונות 6-12 חודשים

הבנק המוביל בריבית קבועה על פיקדון לתקופת זמן של 6-12 חודשים הוא בנק לאומי עם ריבית של 3.90%. במקום האחרון בקטגוריית הזמן הזו, ממוקם בנק מזרחי-טפחות המעניק ריבית של 3.58%

ריבית קבועה ממוצעת על פיקדונות 1-2 שנים

הבנק המוביל בריבית קבועה על פיקדון לתקופת זמן של 1-2 שנים הוא בנק מזרחי טפחות עם ריבית של 4.30%. במקום האחרון בקטגוריית הזמן הזו, ממוקם בנק דיסקונט המעניק ריבית של 3.37%.

ריבית משתנה ממוצעת על פיקדונות לפי תקופות זמן 

הבנק המנצח בדירוג אשר מעניק את הריבית המשתנה הגבוהה ביותר על פיקדונות לכל תקופות הזמן בממוצע, הוא בנק מזרחי טפחות המעניק ריבית משתנה ממוצעת לכל התקופות של 3.61%. 

ריבית משתנה ממוצעת על פיקדונות עד חודש

הבנק המוביל בריבית משתנה על פיקדון לתקופת זמן של עד חודש הוא בנק דיסקונט שמעניק ללקוחותיו ריבית של 2.72%. במקום האחרון בקטגוריית זמן זו ממוקם הבנק הבינלאומי עם ריבית של 1.97% בלבד.

ריבית משתנה ממוצעת על פיקדונות 1-3 חודשים

הבנק המוביל בריבית משתנה על פיקדון לתקופת זמן של 1-3 חודשים הוא בנק דיסקונט עם ריבית של 3.54%. במקום האחרון בקטגוריית הזמן הזו, ממוקם בנק לאומי המעניק ריבית של 2.43% בלבד.

ריבית משתנה ממוצעת על פיקדונות 3-6 חודשים

הבנק המוביל בריבית משתנה על פיקדון לתקופת זמן של 3-6 חודשים הוא בנק מזרחי טפחות עם ריבית של 4.37%. במקום האחרון בקטגוריית הזמן הזו, ממוקם הבנק הבינלאומי המעניק ריבית של 1.94% בלבד.

ריבית משתנה ממוצעת על פיקדונות 6-12 חודשים

הבנק המוביל בריבית משתנה על פיקדון לתקופת זמן של 6-12 חודשים הוא בנק הפועלים עם ריבית של 4.35%. במקום האחרון בקטגוריית הזמן הזו, ממוקם הבנק הבינלאומי המעניק ריבית של 3.23%.

ריבית משתנה ממוצעת על פיקדונות 1-2 שנים

הבנק המוביל בריבית משתנה על פיקדון לתקופת זמן של 1-2 שנים הוא  בנק מזרחי טפחות עם ריבית של 4.20%. במקום האחרון בקטגוריית הזמן הזו, ממוקם בנק הפועלים המעניק ריבית של 2.84%.

מה לגבי הריבית החציונית, המדגימה את גובה הריביות על פיקדונות שמקבל חצי מהציבור בפועל?

הריבית החציונית שמפרסם בנק ישראל, משקפת את התמונה המדויקת יותר - גובה הריבית שחצי מהציבור מקבל בפועל עבור הפיקדונות שהפקיד (בניגוד לתמונת הריבית הממוצעת, המשכללת בתוכה גם את הריביות שמקבלים הלקוחות האמידים המפקידים את הסכומים הגבוהים ביותר). 

כשבוחנים את נתוני הריבית החציונית, ניתן לראות את גובה הריביות הקבועות על הפיקדונות שהציבור מקבל בפועל. כך למשל, בנק הפועלים העניק באפריל ריבית חציונית קבועה ממוצעת של 3.39%, לאומי העניק באפריל ריבית קבועה ממוצעת של 2.45%, הבינלאומי העניק ריבית של 2.33%, דיסקונט העניק ריבית של 1.82% ומזרחי טפחות העניק ריבית של 1.57% בלבד.

מנתוני גובה הריביות המשתנות הממוצעות על הפיקדונות שהציבור מקבל בפועל נכון לחודש אפריל, עולה, כי בנק דיסקונט ובנק מזרחי טפחות נותנים את הריבית המשתנה הממוצעת הגבוהה ביותר - 3.59%, אחריהם בנק הפועלים שמעניק ריבית של 2.68%, לאחר מכן הבנק הבינלאומי עם ריבית של 2.32%, ולבסוף בנק לאומי שמעניק ריבית של 1.57%.

נמשיך לעקוב אחר הנתונים המתפרסמים על ידי בנק ישראל, ולעדכן אתכם מדי חודש.