לפני גמל נט - תשואות גמל והשתלמות - מגדל מאי 2024

מגדל גמל והשתלמות

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
image-Image-By-stockgiuimage-Image-By-stockgiu

אדם כהן 17/06/2024

תשואות קופות גמל לחודש 5/2024 


 

מספר קופה

תשואה חודשית ל5/24

תשואה מצטברת       1-5/24

תשואה מצטברת 6/2023-5/2024  (12 חודשים)

תשואה מצטברת   6/2021-5/2024      (36 חודשים)

תשואה מצטברת 6/2019-5/2024         (60 חודשים)

היקף נכסים מנוהלים (באלפי ₪) נכון ל- 31.5.2024

קרנות השתלמות

 

 

 

 

 

 

 

מגדל -השתלמות כללי

579

1.12%

4.11%

9.96%

12.59%

33.98%

16,807,589

מגדל השתלמות אג"ח

199

-0.03%

0.88%

3.79%

0.72%

8.46%

439,607

מגדל השתלמות אג"ח ממשלתי ישראלי

865

-0.63%

-1.85%

-0.69%

-6.04%

-1.67%

142,815

מגדל השתלמות שקלי טווח קצר

864

0.26%

1.48%

4.37%

5.36%

5.72%

185,350

מגדל השתלמות מניות

869

2.19%

7.40%

18.78%

15.97%

57.47%

1,070,012

מגדל השתלמות חו"ל

868

1.76%

5.71%

12.52%

18.35%

30.32%

507,827

מגדל  השתלמות כהלכה

2048

0.81%

3.80%

9.44%

7.29%

21.78%

313,632

מגדל השתלמות מסלול פאסיבי

7256

0.79%

3.82%

9.61%

7.77%

22.69%

53,642

קופות גמל

 

 

 

 

 

 

 

מגדל לתגמולים אג"ח ממשלתי ישראלי

859

-0.63%

-1.84%

-0.63%

-5.95%

-1.61%

68,399

מגדל  לתגמולים שקלי טווח קצר

858

0.26%

1.49%

4.40%

5.41%

5.74%

74,200

מגדל לתגמולים מניות

863

2.16%

7.40%

18.72%

15.66%

57.44%

360,019

מגדל לתגמולים אג"ח עד 10% מניות

8012

0.20%

1.45%

5.02%

1.89%

11.38%

130,087

מגדל לתגמולים לבני 50 ומטה 

9779

1.35%

4.79%

11.65%

12.01%

36.22%

1,519,964

מגדל לתגמולים לבני 50 עד 60 

9780

1.12%

4.17%

10.06%

11.73%

33.27%

3,047,125

מגדל לתגמולים לבני 60 ומעלה 

9781

0.57%

2.64%

7.19%

6.79%

21.80%

1,563,252

מגדל לתגמולים מחקה מדד s&p 500

13565

3.03%

13.10%

27.18%

47.24%

 

953,726

מרכזיות לפיצויים

 

 

 

 

 

 

 

מגדל- מרכזית לפיצויים

745

0.80%

3.43%

9.72%

7.66%

26.96%

112,167

מקפת דמי מחלה

1161

0.82%

3.36%

8.84%

6.79%

25.77%

13,742

מקפת תקציבית

1304

0.11%

1.20%

5.16%

2.20%

13.86%

99,406

מגדל גמל להשקעה

 

 

 

 

 

 

 

מגדל גמל להשקעה מניות

7934

2.16%

7.46%

18.72%

15.65%

56.77%

231,943

מגדל גמל להשקעה אג"ח עד 10%

7935

0.21%

1.50%

5.21%

2.21%

11.50%

53,177

מגדל גמל להשקעה כללי

7936

1.19%

4.28%

10.54%

10.91%

30.73%

543,243

מגדל גמל להשקעה הלכתי

7937

0.77%

3.76%

9.39%

7.34%

22.42%

40,887

מגדל גמל להשקעה מחקה מדד s&p 500*

13563

3.04%

13.11%

27.15%

 

 

392,323

חיסכון לכל ילד

 

 

 

 

 

 

 

חיסכון לילד מסלול הלכתי 

9895

0.80%

3.69%

9.41%

7.32%

22.07%

114,061

חיסכון לילד סיכון מועט 

9896

0.54%

2.38%

6.20%

5.01%

17.35%

483,573

חיסכון לילד סיכון בינוני

9897

1.10%

4.09%

10.12%

8.84%

28.25%

108,952

מגדל חיסכון לילד סיכון מוגבר

9898

2.12%

7.19%

18.18%

15.57%

53.49%

106,537

הנתונים נלקחו מאתר האוצר, הגמל נט. *המידע הנ”ל אינו מהווה המלצה להצטרפות לקופת גמל /קרן השתלמות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים  של כל אדם. 
תשואות נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול.  אין במידע על תשואות שהושגו כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. 
ט.ל.ח.