לפני גמל נט - תשואות קופות גמל הראל - מרץ 2024

הראל קופות גמל

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Photo Capital Market Solarseven Dreamstime.comPhoto Capital Market Solarseven Dreamstime.com

עידו אסיאג 15/04/2024

ממשק תשואה ליצוא - גמל

קוד דנאל

קוד אוצר

תאור קופה

חודש

תשואה חודשית

תשואה מתחילת השנה

תשואה 12 חודשים

תשואה 3 שנים

תשואה 5 שנים

תשואה ממוצעת 3 שנים

תשואה ממוצעת 5 שנים

יתרה

6369

101

הראל גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות

מרץ

    1.21% 

     2.57% 

     7.77% 

   10.87% 

   24.75% 

     3.50% 

     4.52% 

      8,391,329.78 

6366

762

הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות

מרץ

    0.73% 

     1.32% 

     4.70% 

     5.87% 

   14.82% 

     1.92% 

     2.80% 

      1,798,534.40 

6365

761

הראל גמל מסלול מניות

מרץ

    3.96% 

     8.28% 

   20.53% 

   22.80% 

   57.61% 

     7.09% 

     9.53% 

         866,835.27 

6364

9742

הראל גמל מסלול לבני 50 עד 60

מרץ

    2.07% 

     4.13% 

   11.24% 

   15.46% 

   32.42% 

     4.91% 

     5.78% 

      6,396,824.55 

6351

9744

הראל גמל מסלול לבני 50 ומטה

מרץ

    2.34% 

     4.77% 

   12.52% 

   15.98% 

   34.40% 

     5.07% 

     6.09% 

      2,202,053.55 

6352

9745

הראל גמל מסלול לבני 60 ומעלה

מרץ

    1.40% 

     2.68% 

     7.92% 

     9.16% 

   21.08% 

     2.96% 

     3.90% 

      3,088,290.92 

6591

8211

הראל גמל להשקעה כללי

מרץ

    2.29% 

     5.04% 

   13.49% 

   15.39% 

   32.56% 

     4.89% 

     5.80% 

      1,717,600.18 

6592

8520

הראל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות

מרץ

    0.94% 

     2.15% 

     7.56% 

     4.44% 

   13.06% 

     1.46% 

     2.49% 

         127,709.32 

6593

8521

הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות

מרץ

    1.24% 

     2.78% 

     9.01% 

     7.21% 

   18.18% 

     2.35% 

     3.40% 

         154,289.00 

6594

8522

הראל גמל להשקעה מניות

מרץ

    3.66% 

     9.41% 

   24.92% 

   25.99% 

   59.49% 

     8.01% 

     9.79% 

         630,235.31 

6595

8523

הראל גמל השקעה מסלול הלכה 

מרץ

    1.63% 

     4.08% 

   10.92% 

     7.66% 

   15.97% 

     2.49% 

     3.01% 

           27,602.89 

6601

15040

הראל קופת גמל להשקעה – פאסיבי מדדי מניות

מרץ

    4.20% 

     5.19% 

           -  

           -  

           -  

           -  

           -  

           23,224.70 

6383

13501

הראל גמל - מחקה מדד s&p 500

מרץ

    6.58% 

   12.23% 

   35.09% 

           -  

           -  

           -  

           -  

      1,877,040.35 

6386

14202

הראל קופת גמל -משולב סחיר

מרץ

    4.67% 

     5.73% 

     7.86% 

           -  

           -  

           -  

           -  

           50,523.67 

6597

13414

הראל גמל להשקעה מחקה מדד s&p 500

מרץ

    6.58% 

   12.23% 

   35.13% 

   48.24% 

           -  

   14.02% 

           -  

         979,840.79 

6596

13254

הראל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר

מרץ

    0.31% 

     1.02% 

     4.50% 

     4.65% 

           -  

     1.53% 

           -  

           35,215.49 

6385

14201

הראל קופת גמל -עוקב מדדים גמיש

מרץ

    2.32% 

     4.88% 

   14.93% 

           -  

           -  

           -  

           -  

           63,895.18 

6611

9555

הראל גמל השקעה לילד הלכתי הלכה יהודית

מרץ

    1.55% 

     4.38% 

   12.33% 

   12.64% 

   25.76% 

     4.05% 

     4.69% 

      2,196,210.35 

6612

11375

הראל גמל השקעה לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

מרץ

    0.99% 

     1.90% 

     7.45% 

     6.47% 

   14.59% 

     2.11% 

     2.76% 

      1,088,810.00 

6613

11376

הראל גמל השקעה לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

מרץ

    2.17% 

     4.19% 

   11.33% 

   12.77% 

   28.94% 

     4.09% 

     5.21% 

         414,244.85 

6614

11377

הראל גמל השקעה לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון גבוה

מרץ

    3.92% 

     8.26% 

   20.60% 

   22.20% 

   57.68% 

     6.91% 

     9.54% 

         752,382.77 

6371

1335

הראל גמל מסלול אג"ח ללא מניות

מרץ

    0.56% 

     1.01% 

     4.27% 

     2.05% 

     8.71% 

     0.68% 

     1.68% 

         202,244.76 

6367

1368

הראל גמל מסלול שקלי

מרץ

  -0.18% 

     0.12% 

     3.51% 

   -2.18% 

     4.06% 

   -0.73% 

     0.80% 

         126,574.21 

6349

502

הראל גמל מסלול אג"ח

מרץ

    0.98% 

     1.65% 

     5.80% 

     8.27% 

   19.63% 

     2.68% 

     3.65% 

      2,441,653.38 

6368

1484

הראל גמל מסלול אג"ח קונצרני

מרץ

    1.01% 

     1.84% 

     8.33% 

     4.86% 

   11.91% 

     1.59% 

     2.28% 

           96,500.85 

6350

1524

הראל גמל מסלול הלכה

מרץ

    1.65% 

     4.28% 

   11.26% 

   11.60% 

   24.36% 

     3.73% 

     4.46% 

         194,049.89 

6370

1334

הראל גמל מסלול שקלי טווח קצר

מרץ

    0.34% 

     1.06% 

     4.62% 

     5.44% 

     6.03% 

     1.78% 

     1.18% 

         286,519.22 

6348

857

הראל דקל

מרץ

    2.09% 

     4.31% 

   12.38% 

   11.70% 

   26.88% 

     3.76% 

     4.88% 

           60,859.04 

6358

154

הראל השתלמות מסלול כללי

מרץ

    2.12% 

     4.14% 

   11.33% 

   15.33% 

   32.39% 

     4.87% 

     5.77% 

    13,544,680.58 

6359

763

הראל השתלמות מסלול מניות

מרץ

    3.98% 

     8.29% 

   20.76% 

   23.45% 

   56.61% 

     7.27% 

     9.39% 

      1,588,070.97 

6360

764

הראל השתלמות מסלול אג"ח עד 10% מניות

מרץ

    0.76% 

     1.33% 

     4.88% 

     6.30% 

   15.32% 

     2.06% 

     2.89% 

      1,212,298.40 

6355

416

הראל השתלמות מסלול אג"ח עד 20% מניות

מרץ

    1.19% 

     2.07% 

     6.81% 

     9.26% 

   20.83% 

     3.00% 

     3.86% 

      2,351,468.77 

6345

438

קרן החיסכון לצבא הקבע כללי

מרץ

    2.17% 

     4.40% 

   11.90% 

   15.52% 

   33.00% 

     4.93% 

     5.87% 

      4,880,788.05 

6354

566

הראל השתלמות מסלול לטווח ארוך

מרץ

    2.43% 

     4.87% 

   11.80% 

   13.80% 

   33.68% 

     4.40% 

     5.98% 

         197,214.85 

6363

1034

הראל השתלמות מסלול חו"ל

מרץ

    4.59% 

     5.47% 

   17.48% 

   18.98% 

   33.47% 

     5.96% 

     5.94% 

         855,662.68 

6361

1369

הראל השתלמות מסלול שקלי

מרץ

  -0.31% 

   -0.22% 

     2.19% 

   -3.27% 

     1.14% 

   -1.10% 

     0.23% 

         185,168.33 

6346

1410

קחצ"ק מסלול ללא מניות

מרץ

    0.78% 

     0.56% 

     1.57% 

   -1.49% 

     5.26% 

   -0.50% 

     1.03% 

         169,366.67 

6347

1411

קחצ"ק מסלול מנייתי

מרץ

    3.97% 

     8.28% 

   20.53% 

   21.78% 

   51.55% 

     6.79% 

     8.67% 

         816,630.68 

6344

13649

קרן החיסכון לצבא הקבע - מחקה מדד s&p500

מרץ

    6.55% 

   12.18% 

   35.03% 

           -  

           -  

           -  

           -  

         782,121.09 

6362

1485

הראל השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות

מרץ

    0.65% 

     0.81% 

     3.20% 

     0.67% 

     6.79% 

     0.22% 

     1.32% 

         157,154.74 

6356

1523

הראל השתלמות מסלול הלכה

מרץ

    1.65% 

     4.16% 

   11.29% 

   11.71% 

   24.93% 

     3.76% 

     4.55% 

         427,296.07 

6384

13502

הראל השתלמות - מחקה מדד s&p 500

מרץ

    6.57% 

   12.21% 

   35.08% 

   46.77% 

           -  

   13.64% 

           -  

      3,262,205.27 

6395

14716

הראל השתלמות מסלול כספי

מרץ

    0.34% 

     1.07% 

           -  

           -   

           -  

           -  

           -  

           38,211.63 

6378

739

הראל קמ"פ מסלול מניות

מרץ

    3.83% 

     8.05% 

   20.67% 

   24.56% 

   67.22% 

     7.60% 

   10.83% 

           31,127.16 

6379

741

הראל קמ"פ מסלול אג"ח צמוד מדד

מרץ

    0.24% 

     0.80% 

     3.87% 

     3.93% 

     8.24% 

     1.29% 

     1.60% 

           49,885.24 

6380

742

הראל קמ"פ מסלול שקלי

מרץ

  -0.15% 

     0.20% 

     3.52% 

   -1.46% 

     3.26% 

   -0.49% 

     0.64% 

           48,104.27 

6381

743

הראל קמ"פ מסלול אג"ח עד 15% מניות

מרץ

    0.79% 

     2.17% 

     8.17% 

     6.85% 

   16.97% 

     2.23% 

     3.18% 

         128,647.50 

6372

155

הראל קמ"פ מסלול כללי

מרץ

    2.04% 

     4.25% 

   11.75% 

   12.46% 

   28.31% 

     3.99% 

     5.11% 

      1,116,787.22 

6373

1296

קופה לפנסיה תקציבית

מרץ

    2.14% 

     4.35% 

   12.58% 

   11.83% 

   27.59% 

     3.80% 

     4.99% 

           30,076.89 


התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד