קופות גמל: האינפלציה עולה וזה הזמן להסתכל על האותיות הקטנות של תיקון 190

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה נוגע למיסוי הכספים בפרישה: זהו תיקון סבוך, ארוך ומלא סעיפים קטנים ששווים לכולנו הרבה כסף, אבל תכנון נכון שלהם יכול למקסם את הקצבה החודשית שלכם. אז מה בעצם אומר התיקון, ולמה חשוב לשים לב, בייחוד בימים בהם האינפלציה עולה?

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image by RoboAdvisor from PixabayImage by RoboAdvisor from Pixabay

מיכל ארצי 03/07/2022

הפטור שלכם, כ-810 אלף שקל"

בשנת 2008 החליטה המדינה שכל החסכונות הפנסיוניים, בכל המכשירים בהם ניתן לחסוך לפנסיה (ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה וקופות גמל), ימשכו כקצבה חודשית ולא באופן חד פעמי כפי שהיה ניתן עד אותה העת. כלומר, אם חסכתם מיליון שקל לפנסיה, בעבר יכולתם למשוך את הכסף בבת אחת בחלק ממכשירי החיסכון, כעת תצטרכו לקחת מהכסף קצבה חודשית. 

מכיוון שקצבת הפנסיה היא הכנסה החייבת במס הכנסה, המדינה נתנה עליה פטור בשיעור מסוים (שהולך וגדל עד שנת 2050). אולם, פורשים לפנסיה לא היו מעוניינים למשוך את כל החסכונות שלהם כקצבה חודשית, אלא הם רצו למשוך באופן חד פעמי מענקים, פיצויים (שהם חלק מהפנסיה), ואפילו להקדים חלק מהקצבה ולקבל אותה במזומן (פעולה שנקראת "היוון"). כדי לאפשר זאת, היה צורך להתאים את הפטור למצב בו חלק מהכסף לא יתקבל כקצבה חודשית וזה נעשה בתיקון 190. המדינה יצרה את "נוסחת הקיזוז", שמשקללת את שווי כל הפטור שיש לאדם על מענקים, פיצויים וקצבת פנסיה והופכת אותו לכסף. לאחר השקלול עומד שווי הפטור על כ-810 אלף שקל בשנת 2022, ולסכום הזה קוראים "יתרת ההון הפטורה", שעומדת לרשות כל אדם בעת הפרישה בין אם הוא שכיר או עצמאי.

אתם בוחרים איך לנצל את יתרת ההון הפטורה: כאשר פורשים לגמלאות, ומקבלים מענקים ופיצויים, יש אפשרות למשוך אותם באופן חד פעמי בפטור ממס. כל משיכה כזו מפחיתה את יתרת ההון הפטורה שעומדת לרשותכם. הסכום שנשאר לאחר כל ההפחתות מופנה לניצול כקצבה פטורה ממס. להיכן להפנות את הטבות המס – המענקים או הקצבה – זו החלטה שלכם. יתרת ההון הפטורה היא סל אחד שכולל את כל ההטבות.

בעת הפרישה מבצעים מול מס הכנסה הליך "קיבוע זכויות", בו למעשה קובעים איזה מהכספים ימשכו בפטור ממס, ומה מועבר הלאה לקצבה החודשית. במעמד זה קובעת רשות המסים איזה חלק פטור ממס, וכמה מס יש לנכות מהכסף שלא פטור, ובהתאם ל-"נוסחת הקיזוז", גם כמה מס יש לגבות מהפנסיה החודשית. קיבוע הזכויות צריך להיעשות בזהירות ובתשומת לב כיוון שהוא בלתי הפיך.

המדינה מעודדת קצבה

על מנת למקסם את הכסף שלכם, כדאי לשים לב לאותיות הקטנות של תיקון 190: מכיוון שהמדינה רוצה לעודד משיכת קצבה, היא "קונסת" משיכה של כסף באופן חד פעמי. כך, על כל שקל שמשכתם פיצויים או מענקים, המדינה תפחית לכם 1.35 ₪ מיתרת ההון הפטורה שתופנה לקצבת הפנסיה השוטפת. לדוגמא, אם משכתם מענק בגובה 100 אלף שקל, יתרת ההון הפנויה שלכם תפחת ב-135 אלף שקל. בנוסף, פיצויים שנמשכו לאורך הדרך יקטינו את יתרת ההון הפטורה של החוסך ב-1.35 שקל על כל שקל פיצויים שנמשכו, וזו גם אחת הסיבות שמציעים לא למשוך פיצויים בעת החלפת מקום עבודה, אם אין בכך צורך למחייה שוטפת.  

כדאי להיות ערים לכך שחלק מהכספים שאדם מקבל בפרישה, כמו מענקים, הם "כסף טיפש", כלומר אין מה לעשות וחייבים למשוך אותו בפטור ממס, ש"קונס" את יתרת ההון הפטורה. אבל חלק מהכספים שמקבלים בפרישה הם "כסף חכם", שלא חייבים למשוך אותו אלא אפשר לעשות עבורו תכנון שמפחית את המס. כך למשל פיצויים: כספי פיצויים אפשר להוסיף לקצבה, ואז בתנאים מסוימים, לעשות "היוון", כלומר להקדים תשלומי קצבאות עתידיים. מה שיאפשר משיכת סכום חד פעמי ללא ה"קנס" על יתרת ההון הפטורה וישאיר יותר הטבות מס לקצבה השוטפת. גם את המיסוי על הכסף הטיפש אפשר להפחית על ידי פריסת המס לשנים הבאות. כלומר: בעת הפרישה ראו איך אתם יכולים להינות מכל ההטבות של תיקון 190, כך שתוכלו לקבל לידיכם את הפטור המקסימלי הקבוע בחוק.

הטבות על תוספות לקצבה

תיקון 190 נותן בנוסף לכך הטבות שונות למי שרוצה לחסוך כסף לשימוש בגיל השלישי. חוסכים שמעוניינים לחסוך סכומים נוספים לגיל השלישי יכולים להפקיד כסף בקופת גמל להשקעה במסלול תיקון 190. בהגיעם לגיל 60 הם יכולים למשוך מכסף זה קצבה פטורה ממס, או אם יש להם "קצבה מזערית" הקבועה בחוק, שזה אומר קצבה מקרן פנסיה בסך של כ-4,600 שקלים, הם יוכלו גם למשוך אותם באופן חד פעמי בתשלום מס רווחי הון מופחת של 15% נומינלי, במקום 25% ריאלי. עד כה זו נחשבה הטבת מס אטרקטיבית מאוד, כיוון שהאינפלציה היתה אפסית. אבל ככל שהאינפלציה עולה, ההבדל בין המיסוי שנגזר מהרווח הנומינלי, והמיסוי שנגבה מהרווח הריאלי, כלומר רווח בניכוי אינפלציה, מצטמצם ומשפיע על האטרקטיביות של ההטבה.

בנוסף, חייבים להיות ערים לכך שאם אין לכם קצבה מזערית, כלומר קצבה מקרן פנסיה, לא תוכלו למשוך בחזרה כסף שמופקד לקופת גמל לפי תיקון 190 ולהנות מההטבה, והכסף יופנה לקבלת קצבה. כך שאם בחרתם בהפקדות כסף נוספות בהתאם לתיקון, היו ערים לאותיות הקטנות שלו, לאטרקטיביות של ההטבה והאם בכלל אתם יכולים לקבלה.