לפני ביטוח נט – תשואות אפריל 2024 - איילון ביטוח

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
שרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרניגרשרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרניגר

מיכאל לוי 20/05/2024

איילון נתוני תשואות לתאריך 30/04/2024


ID GUF

מסלול השקעה

תשואה חודשית

תשואה מתחילת שנה

תשואה 12 חודשים אחרונים

תשואה מצטברת 3 שנים אחרונות

תשואה מצטברת 5 שנים אחרונות

יתרת נכסים לסוף התקופה באלפי שח 30/04/2024

יתרת נכסים לסוף התקופה באלפי שח 31/03/2024

*שארפ - ריבית חסרת סיכון ל- 5 שנים

116

איילון מסלול כללי 

-1.41%

3.35%

10.06%

11.82%

28.71%

        1,318,619.9 

           1,347,804.6 

 0.62 

46012

איילון-קרן י'

-1.35%

3.55%

10.17%

12.92%

31.68%

        1,830,559.3 

           1,866,135.5 

 0.68 

9636

איילון מסלול לבני 50 ומטה

-1.54%

3.65%

11.03%

12.10%

28.80%

           291,190.0 

              299,360.5 

 0.58 

9670

איילון מסלול לבני 50 עד 60

-1.32%

3.30%

9.78%

10.29%

24.14%

             88,753.3 

                89,422.7 

 0.53 

9671

איילון מסלול לבני 60 ומעלה

-0.94%

2.00%

6.67%

6.58%

16.75%

             56,625.8 

                58,792.1 

 0.36 

115

איילון מסלול מניות

-2.71%

6.31%

16.04%

15.79%

41.22%

             81,493.8 

                82,391.5 

 0.60 

12900

איילון מסלול מניות חו"ל מדדי נאסד"ק; S&P 500

-3.81%

6.09%

20.91%

13.72%

              -   

           204,791.4 

              211,702.8 

        -   

114

איילון מסלול אג"ח

-0.57%

0.23%

3.90%

0.33%

5.43%

           117,376.0 

              118,439.7 

 -0.14 

2251

איילון מסלול הלכה

-1.47%

2.26%

6.54%

1.31%

11.71%

           131,317.3 

              133,002.2 

 0.16 

1801

איילון מסלול בסיסי למקבלי קצבה

-0.84%

1.24%

5.29%

4.18%

12.65%

           217,610.3 

              216,949.9 

 0.18 

164

איילון מסלול שקלי

-0.10%

0.76%

4.49%

-2.82%

1.63%

             28,419.5 

                27,042.7 

 -0.41 

9456

איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות

-0.88%

1.57%

6.67%

1.32%

8.71%

             21,287.8 

                21,440.1 

 0.10 

התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול (תשואה נומינאלית ברוטו), ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

*

מדד שארפ הינו ע"פ הנתון האחרון המפורסם במערכת הביטוח נט