לפני ביטוח נט – תשואות אפריל 2024 - איילון ביטוח

איילון ביטוח

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
שרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרניגרשרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרניגר

עומר רגב 21/05/2024

שם הקופה

תשואה לחודש  04/24

תשואה מצטברת מתחילת שנה

תשואה מצטברת ל- 12 חודשים

תשואה מצטברת ל 3 שנים

תשואה מצטברת ל 5 שנים

יתרת נכסים לחודש באלפי ש"ח

סטיית התקן (במונחים שנתיים) בהתבסס על 60 חודשים

תשואה ממוצעת ל 3 שנים

תשואה ממוצעת ל 5 שנים

קרן י'

-1.06%

3.67%

9.98%

16.35%

41.28%

   34,864,437 

7.37%

5.17%

7.16%

הפניקס-כללי

-1.12%

3.70%

10.41%

14.41%

38.48%

   18,945,529 

7.67%

4.59%

6.73%