איילון ביטוח מוכרת למיטב את חלקה ב"מיטב דש גמל ופנסיה" תמורת 120 מיליון שקל

בעקבות העסקה, תרשום איילון ביטוח רווח לאחר מס של כ-42 מיליון שקל >> מנכ"ל איילון ביטוח, שרון רייך: "צעד נוסף בשורת מהלכים שבוצעו ועדיין מבוצעים, במטרה להביא לשינוי מגמה חיובי בתוצאותיה העסקיות של איילון"

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
שרון רייך, מנכ״ל איילון, צילום: רמי זרנגרשרון רייך, מנכ״ל איילון, צילום: רמי זרנגר

עידו אסיאג 26/06/2022

איילון ביטוח משלימה צעד נוסף בדרך להתייעלות פיננסית: החברה חתמה על הסכם למכירת אחזקותיה (20%) בחברת הגמל "מיטב דש גמל ופנסיה" למיטב ניירות ערך והשקעות  "מיטב ניירות ערך" תמורת 120 מיליון שקל. 80 מיליון מהסכום ישולמו במועד השלמת העסקה והיתרה תשולם לא יאוחר מחלוף שנה אחרי מועד ההשלמה, תוצמד למדד המחירים לצרכן, ותישא ריבית שנתית של 1%. לאחר השלמת העסקה, "מיטב דש גמל ופנסיה" תהיה בבעלות מלאה של מיטב ניירות ערך. 

עוד נקבע בהסכם כי בתוך שנה ממועד השלמת העסקה, תפרע מיטב גמל את יתרת החוב הנוספת שתהיה לה כלפי איילון במועד השלמת העסקה, כשיתרת החוב למועד ההשלמה יישא ריבית שנתית קבועה של 5%, החל ממועד ההשלמה ועד למועד הפירעון בפועל. סך היתרה נכון למועד השלמת העסקה עומדת על כ-33  מיליון שקל.

לצורך הבטחת תשלום החלק השני של התמורה תוך שנה ממועד השלמת העסקה (40 מיליון שקל) ויתרת החוב הנוספת, התחייב בית ההשקעות מיטב לערוב לטובת איילון לקיום ההתחייבויות לעיל של חברות הבת. 

בעקבות העסקה תרשום איילון בדוחותיה הכספיים רווח לאחר מס של כ-42 מיליון שקל. כמו כן, להערכת החברה, השלמת העסקה תגדיל את יחס כושר הפירעון של איילון בתקופת הפריסה בשיעור של כ- 3.8%.

איילון, חברת הביטוח השישית בגודלה בישראל, מנהלת נכסים בהיקף של 16 מיליארד שקל, נכון לסוף הרבעון הראשון של השנה. החברה, שמפעילה 2,600 סוכנים ומעסיקה 1,100 עובדים, נמצאת בתקופה של שינוי ועשייה תוך מיקוד ברווחיות עסקית, יצירת יתרונות תחרותיים ומבדלים ויציאה מפעילויות ותיקות והפסדיות. איילון לא ראתה סינרגיה מההשקעה במיטב דש גמל ולא נהנתה מתשואה  להון מהשקעה זו כך שההחלטה עולה בקנה אחד עם מדיניות החברה. 

שרון רייך, מנכ"ל איילון ביטוח, מסר: "מכירת האחזקה של איילון בחברת הגמל של מיטב, מיטב גמל ופנסיה, היא צעד נוסף בשורה של מהלכים שבוצעו ועדיין מבוצעים, במטרה להוביל למגמה חיובית בתוצאותיה הפיננסיות של איילון. במקביל, באחרונה השלמנו בניית תוכנית אסטרטגית שממוקדת ביצירת רווחיות בכל מגזרי הפעילות של החברה. אין לי ספק שיחד נביא את איילון לתוצאות מצוינות כבר בעתיד הנראה לעין".